CO-restatieladder

Een groen hart

We hebben een groen hart, en daar horen groene daden bij. Wij willen graag duurzaam ondernemen en timmeren aan de weg om steeds een beetje groener te worden. Dat doen we met de CO2-prestatieladder, een hulpmiddel om als bedrijf op een gestructureerde manier je CO2-uitstoot te verminderen. Sinds 2015 zijn wij in het bezit van het CO2 bewust certificaat, eerst op niveau 3, maar sinds 2021 zijn we gecertificeerd op het hoogste niveau: niveau 5. Hier informeren wij u verder over onze groene daden én groene plannen.

CO2 Prestatieladder in één overzicht
Onze footprint

De CO2-footprint van Investree, de organisatie waarvan Bomenwacht Nederland deel uitmaakt, wordt halfjaarlijks opgesteld. In het eerste half jaar hebben we als groep 91,3 ton CO2 uitgestoten in scope 1 en scope 2. Nu is de footprint over het hele jaar bekend. Over heel 2023 hebben we als groep 156,7 ton CO2 uitgestoten. In absolute zin is dat nog maar 54% van de uitstoot die we in 2019 hadden (dus een besparing van 46%). Gerelateerd aan de omzet is dat nog maar 25% van de uitstoot die we in 2019 hadden (dus een besparing van 75%).

Kortom, we stoten steeds minder uit. De afname vlakt wel af. De besparing ten opzichte van vorig jaar is absoluut gezien 6% en relatief (gerelateerd aan de omzet) ook 6%.

De meeste uitstoot zit nog altijd in de fossiele brandstoffen die we gebruiken (88%). Daarna volgt ons gasverbruik (12%).

De vermindering van de uitstoot komt met name door:

  • Elektrificering van het wagenpark
  • Stijging van de omzet
  • We hebben meer gas verbruikt dan in 2019, maar minder dan in 2021 en 2022.
Keteninitiatief

Het keteninitiatief waar Investree ook in 2024 aan deelneemt is Stichting Positieve Impact. Dit initiatief is opgericht vanuit een groen hart en om bedrijven te laten samenwerken in het streven naar CO2-reducerende maatregelen.

Verder dragen wij bij aan het initiatief Insert Marktplaats en werken we mee aan een circulaire keten voor puzzels van populierenhout met Rotterdamskrom.

Plannen

We gaan door met het elektrificeren van ons wagenpark. Hiermee kunnen we de grootste impact maken, want onze uitstoot wordt namelijk voor 88% door het wagenpark veroorzaakt. Daarnaast kijken we ook of we ons gasverbruik kunnen verminderen door elektrisch te verwarmen.

Scope 3

Meer informatie over onze uitstoot in scope 3 volgt in een later bericht.

Meer weten over de CO2-prestatieladder?

Wilt u meer weten over de CO2-prestatieladder? Kijk dan op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).

Downloads

Hieronder vindt u de PDF-downloads van ons CO2-bewust certificaat , onze CO2-footprints van de afgelopen jaren, ons CO2-beleidsdocument, onze ketenanalyse voor de keten boominspecties en onze management- en reductieplannen. Onze nieuwsberichten over CO2-reductie zijn terug te vinden op de pagina Actueel.